Stefano Raimondi

Identita’ Mediali

Re:live - Media Art History  la terza conferenza internazionale sulle Storie della Media Art, della Scienza e della Tecnologia. Tenutasi a Melbourne dal 26 al 29 novembre ha coinvolto oltre sessanta tra artisti, scienziati, filosofi, critici e curatori provenienti da tutto il mondo.... READ MORE...

From Frieze To Ed Rusha. October In London With Eyes Of An Art Critic

They are the first days of October, and wearing the shirt with short sleeves and summer still clinging to his back, when you book, as an annual ritual, a short trip, destination, London, to see everything an art lover would ever see. Shows like rain: Miroslaw Balka, and the pure beauty of John Baldessari shine at the Tate Modern, a short distance Kusmirowski transforms the Barbican in a claustrophobic bunker.... READ MORE...

Infectious: Stay Away

The magical capability of the director of the Science Gallery is owed to the exhibition Infectious: Stay Away, if it's true, it's opening took place some days before the global alarm associated to the diffusion of the pork influence.post-digitale... READ MORE...

Apocallissi Scientifica E Scandalo Artistico

La ricerca scientifica e quella artistica sono state sempre accomunate a pi livelli: agli sviluppi dell'una corrispondono gli interrogativi e le sperimentazioni dell'altra, con il comune denominatore del progresso tecnologico... READ MORE...

Andy Miah: Being Post Human

L'essere umano, ossia l'uomo in quanto essere ed essere uomo, è sempre stato al centro di indagini, studi e attrazioni filosofiche di natura etica e morale. Come parte delle diverse 'storie', si pensi a quella dell'arte, della filosofia o dell'architettura, anche la storia dell'uomo si è spesso sviluppata all'interno di una dialettica.... READ MORE...

Peter Weibel: Per Una Nuova Arte Partecipativa

Poi avviene l'incontro, lo scoppio, il ballo. In questo modo ho incontrato Peter Weibel, curatore della terza Biennale d'Arte contemporanea di Siviglia (BIACS 3), dal titolo Youniverse, che fino all' 11 gennaio 2009, mette in mostra i lavori di oltre centocinquanta artisti che utilizzano i 'nuov" media come principale mezzo espressivo.... READ MORE...

Arte & Nanotecnologia, Cronistoria Di Un Delitto

Se tre indizi fanno una prova, come Agatha Christie e la credenza popolare sostengono, allora ci sono buoni motivi per ritenere che le interazioni tra arte e nanotecnologia, dove per nanotecnologia si intende quel ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale inferiore al micrometro, occuperanno un ruolo importante nelle discussioni sulle pratiche artistiche emergenti... READ MORE...